Vak Tijdschriften

Welwijs

 • Caals, A. (2004). Kwaliteitsaudits in het jeugdwerk eerder een uitdaging dan een bedreiging. Welwijs: wisselwerking onderwijs en welzijnswerk, 15, 24-26
 • Van der Borght, T. (2003). Mag ik er ook bij? Over toegankelijkheidsverhoging van het algemene jeugdwerk voor maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren. Welwijs: wisselwerking onderwijs en welzijnswerk, 14, 19-22
 • Williamson, H. (2010). Perspectieven op leren in het jeugdwerk. Welwijs: wisselwerking onderwijs en welzijnswerk, 21 (1), 22-25.
 • Vercoutere, M., & Crivit, R. (2009). Onderwijs en jeugdwerk met maatschappelijk kwetsbare jongeren. Welwijs: wisselwerking onderwijs en welzijnswerk, 20 (3), 42-4.
 • Neyens, M.; De Backer N. (2010). Rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan diversiteit en/in de jeugdsector. Welwijs: wisselwerking onderwijs en welzijnswerk, 21/4, 7-9
 • Breyne, J. (2000). Op weg naar een concept voor het jeugdwerk: verbondenheid als trefwoord. Welwijs: wisselwerking onderwijs en welzijnswerk, 11/3, 11-17

Jeugd en Co

 • Jongepier, N.(2011) Gesloten residentiële jeugdzorg als veilige haven. Jeugd en co,4, 19-29.
 • Van der Gaag, R., Speet, B. (2010) Verschillen tussen allochtone en autochtone cliënten. Jeugd en co, 4, 34-43.

Krax: vakblad van het jeugdwerk

 • (2011). Samenwerking tussen jeugd en welzijn: a love story. Krax: vakblad van het jeugdwerk. 5, 30-32.
 • De Donder, R. Van de Walle, I(2004). Jeugd in de straat. Reclaim the streets! Krax: vakblad van het jeugdwerk. 3, 17-30.

Alert

 • Schraepen, B. (2010), Inclusie in het jeugdwerk. Elke jongere hoort er (nog) niet bij, Alert, 36, 5, 24-30.
 • Coussée, F. (2011). Wat is jeugdwerk? Gedeelde identiteit in een verkaveld werkveld. Alert, 37(1), 35-43.