Matthijs Vandesompele
Voorstellingsfoto.jpg

Ik ben Matthijs Vandesompele, 19 jaar en ik volg de richting Sociaal Werk aan de Katho te Kortrijk. Deze keuze was voor mij echter niet evident, want in mijn vroegere schoolcarriĆØre heb ik mij vooral toegelegd op de economische richtingen. Ik startte met 4 jaar economie, gevolgd door 2 jaar Handel. Bij het maken van mijn verdere studiekeuze heb ik na lang nadenken besloten dat ik bij nader inzien niet in deze sector wou terechtkomen. Mijn interesses lagen meer bij het sociale aspect van de mens dan het economische. Verder kan ik ook nog verschillende richtingen uit met deze opleiding.

Mijn woonplaats situeert zich in Zwevegem, waar ook ons project namelijk plaatsvindt. Voor mij is dit project, het opstarten van een tienerwerking, een goede voorbereiding om mijn mogelijk latere werkveld te verkennen en verschillende sociale vaardigheden mee te krijgen.

''Zoals de Oost-Duitsers de oorlog vergeten, houden de Britse kerkhoven en de Last Post tot op heden vast aan de oorlog- ook al is dat selectief. Ze herinneren, maar ze vergeten ook. Ze beleren, maar ze negeren ook. Het ene monument wordt overspoeld, een ander verkommert.'' (Whydooghe, 2012)

Benedict,W. (10 november 2012). Van de Last Post naar de Lost Past. Het onbekende Duitse verhaal van 1914-1918. De Standaard.
Klik hier voor de volledige tekst