Handboeken Losbladige Werken Verzamelwerken Monografieen

Thorben Vermeulen:
Meuwese, S., Blaak, M., Kaandorp, M. (2005). Handboek internationaal jeugdrecht. Nijmegen: Ars Aequi Libri

Matthijs Vandesompele:

 • Van Gils,J.(2010). Weet ik veel: handboek voor kinder- en jongerenparticipatie. Brussel: Politeia.
 • Put,J. (2010). Handboek jeugdbeschermingsrecht. Brugge: die keure.
 • Rover,B., & Kooijmans,M. (z.d). Werken met risicojongeren: handboek voor sociale professionals. ’S Hertogenbosch: Expertisecentrum Veiligheid Avans Hogeschool.
 • Bolt,A., & Van Der Wekke,I. (2011). Dit is mijn leven, vriend: begeleiden van jongeren in de straatcultuur: handboek voor professionals. Amsterdam: SWP

Emily D'Hooghe:

 • Bombaerts, G. Hillaert, W. Coussée, F.(2010) Curieuzeneuzepastapot : diversiteit en toegankelijkheid in het jeugddwerk. Gent: Academia press.
 • Van Campenhout, F. Sebrechts, B.(2009). Samen één!: over minderjarige vluchtelingen in het jeugdwerk. Berchem: EPO.
 • Vansteenkiste, K.(2006). Alles in huis hebben voor een ingebed jeugdlokalenbeleid. Brussel: s.n.
 • Culewaerts, L.(2006). Diversiteit in het gemeentelijk jeugdbeleid. Brussel: Vlaamse overheid.

Wouter Goderis:

 • De Fever, F., Hellinckx, W. & Grieten, H. (red.) (2001). Handboek jeugdhulpverlening: een orthopedagogisch perspectief. Leuven: Acco.
 • Vyt, A. (red.). (2006). Werken aan kwaliteit in de bijzondere jeugdbijstand. Proza als instrument voor integrale kwaliteitszorg. Leuven: Garant.
 • De Koster, K. & De Man, L. & De Vos, K. & Kerger, D. & Roose, R. (2008). Handboek integrale jeugdhulp. Brussel: Politeia.
 • Carrette, V., Deven, F., & Vanlommel, K. (2003). Opvoedingsondersteuning & bijzondere jeugdzorg; deel I: Probleemstelling en de fasering van het project. Brussel: CBGS.

Inez Hovaere:

 • Bouverne-De Bie, M. (2002). Handboek forensisch welzijnswerk. Gent: Academia press

Jona Libeert:

Justine Pollet:

 • Van den Bergh, A. ( 2012). Dwarsliggers : verhalen uit de sociaal-artistieke praktijk. Brussel : Demos.
 • Smelt, P. (2010). Straatcultuur : een effectieve aanpak van jeugdgroepen. Amsterdam : SWP.
 • Janssen, H. (2011). Samen opvoeden: oriëntatie op pedagogische werkvelden. Bussum : Countinho.
 • Leonard, H. (2009). Halt aan agressie! : ideeënboek voor begeleidsters in het jeugdwerk. Mechelen : Jeugd & vrede.

Annelies Van Damme:

Jotte Vandenabeele: