Eindwerken Bachelorproeven

Sinnesael, K. (2011). Toeleiding van jongeren in armoede naar een reguliere jeugdbeweging. : Is toeleiding mogelijk en noodzakelijk? [eindwerk]. Kortrijk: KATHO IPSOC

Dejonghe, T. (2009). Samen opbouwend cursus geven. : Een kwalitatieve manier van cursus geven bij jongeren ? [eindwerk]. Kortrijk: KATHO IPSOC

Terryn, J. (2002). Maatschappelijke kwetsbaarheid in het jeugdwerk: werken aan integratie [eindwerk]. Kortrijk: KATHO IPSOC

Lapauw, H. (1996). De participatie van maatschappelijk kwetsbare jongeren aan het jeugdwerk: comparatief onderzoek binnen een sociale versus residentiële wijk van Tielt [eindwerk]. Kortrijk: KATHO IPSOC

Saelens, S. (1998). Met de handen in het haar : opzetten van een cursus "Animator in het Jeugdwerk" in Menen [eindwerk]. Kortrijk: KATHO IPSOC

Fournier, K. (1999). Activering in het jeugdwerk : het stimuleren van jeugdwerk in de Bloemekenswijk: een kansarme wijk in Gent-West [eindwerk]. Kortrijk: KATHO IPSOC.

Rosseel, A. (2005). Rondhangen bekeken van op het plein [theses]. Kortrijk: KATHO IPSOC.

Durnez, B. (2005). SK8-beleid als aanvulling van maatschappelijke participatie [theses]. Kortrijk : KATHO IPSOC.

Vanotterdijk, T. (2010). Kan je mee(r)?: werken rond competenties met kansarme jongeren [theses]. Heverlee : sociale school heverlee.

Castermans,L. (2010). Wie niet waagt, niet vindt : over het bereiken van jongeren door vindplaatsgericht werk [theses]. Heverlee: Sociale school heverlee.

Desramault,W. (2004). ‘’Help, ik heb een mening!’’: inspraak van tieners in het jeugdwerkbeleidsplan 2005-2007 te Kortrijk. [eindwerk]. Kortrijk: KATHO IPSOC.

Ketelair, L. (2000). De fuifproblematiek te Zwevegem. [eindwerk]. Kortrijk:KATHO IPSOC.

Gadeyne, K.(2002). Come together: een pleidooi voor geïntegreerd jeugdwerk [eindwerk]. Kortrijk: KATHO IPSOC.

Vandemaele, W. (2007). De ramp voorbij: skaters en de informele ruimte [eindwerk]. Kortrijk: KATHO IPSOC .

Vandernbriele, J.(2001). Ruim ruimer ruimte voor de jeugd: jeugdruimte in de ruimste zin. [eindwerk]. Kortrijk: KATHO IPSOC.

Dehullu, F.(2004). Lager die drempel, weg met die stempel! : Het jeugdwerk in Brugge en de relatie met maatschappelijk achtergestelde jongere. [eindwerk]. Kortrijk: KATHO IPSOC

Vandevene, L. (2006). Rugzak op en stapschoenen aan!: jeugdwerk op tocht met maatschappelijk kwetsbare jongeren: de ingrediënten van een gepaste begeleidingsstijl. [eindwerk]. Kortrijk: KATHO IPSOC.

Vanderheeren, I. (1998). Bolsterjongeren: over jongeren die zich afsluiten van de maatschappij en hoe men binnen het jeugd(welzijns)werk hier aandacht kan aan besteden [eindwerk]. Kortrijk: Ipsoc

Lefevere, T. (1996). Klikt het niet, dan botst het: denken over een fusiegerichte benadering van het jeugdwerk [eindwerk]. Kortrijk: Ipsoc

Levecque, T. (2002). Een tienerwerking vanuit de vzw Jeugdontmoetingscentrum te Kortrijk: suggesties bij de uitbouw van een tienerwerking voor maatschappelijk achtergestelde en kwetsbare jongeren [eindwerk]. Kortrijk: KATHO IPSOC.

Pillen, S. (1999). Het opstarten van een tienerwerking in het jeugdhuis [eindwerk]. Kortrijk: KATHO IPSOC.

Vermesen, E. (1992). Jeugdhuis Pionier, uitbouw van een tienerwerking met gerichte clubactiviteiten [eindwerk]. Geel: KHK HIK-HISS