Bijdrage Uit Een Verzamelwerk

Klüver, J. (2009). Social cognitive complexity. In A. Robert, D. Meyers (red.), Encyclopedia of complexity and systems science (pp. 8183-8198). New York: Springer.

Harder, A., Kalverboer, M., Knorth, E., Zandberg, T. (2009). Pedagogische kwaliteiten van voorzieningen voor residentiële jeugdzorg. In A. Minnaert, H. Spelberg, H. Amsing (red.), Het pedagogisch quotiënt (pp. 103-122). Houten: Bohn Stafleu van Loghum

Bouverne-De Bie, M., en Coussée, F. (2001). Participatie: van compensatie naar dialoog. In B. Van Bouchaute, I. Vandewalle en D. Verbist (red.). Strax. Jeugdwerk verkent de toekomst (pp. 123-132). Leuven/Apeldoorn: Garant.